1 exercici

"Mobilització del genoll" La flexió del articulació del genoll està entrenat en posició asseguda. El genoll s'aixeca mentre el taló tira cap al cuixa. En aixecar el genoll, s’eviten moviments evasius.

Tots dos socis conjunts (cuixa i inferior cama) es mouen en tota la seva extensió de moviment. És important assegurar-se que les dues natges es carreguen igualment durant l’exercici. Feu 10 repeticions amb 2 passades per cada genoll. Continueu amb el següent exercici