SIDA (VIH): proves diagnòstiques

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic, diagnòstic de laboratori, i obligatori diagnòstic de dispositius mèdics - per a una aclariment diagnòstic diferencial.