Aminoàcids

Què són els aminoàcids?

Els aminoàcids són els "blocs bàsics" de les proteïnes. Les proteïnes tenen un paper important en el cos humà: realitzen moltes tasques importants i donen estructura als teixits corporals. Un adult sa i prim consta d'entre un 14 i un 18 per cent de proteïnes.

Les proteïnes del cos estan formades per 20 aminoàcids diferents. Quan es fabriquen les proteïnes, els aminoàcids s'uneixen com si estiguessin en una cadena. Dos aminoàcids units s'anomenen dipèptid, i tres aminoàcids s'anomenen tripèptid. Les proteïnes petites consisteixen en una cadena d'uns 50 aminoàcids. Les proteïnes grans estan formades per centenars o milers d'aminoàcids i poden consistir en dues o més cadenes d'aminoàcids plegades.

Com que les proteïnes són els components principals de la majoria de les estructures cel·lulars, hem de consumir suficients proteïnes a la nostra dieta. Això és especialment important durant l'embaràs, durant el creixement i quan el teixit està danyat com a conseqüència d'una lesió o una malaltia.

Aminoàcids essencials