Trombosi venosa anal

En anal vena trombosi (AVT) (sinònims: trombosi anal, trombosi perianal, trombosi de la vena perianal, trombosi perianal; ICD-10-GM K64.5) és un trombe (sang coàgul) en un dels subcutània ("sota el fitxer pell“) Venes del plexe hemorroïdal caudal a la regió del anus.

Anal vena trombosi es refereix a la trombosi d’un perianal vena (a diferència de la trombosi hemorroïdal aguda: trombosi (obstrucció d 'un sang vas per un coàgul) d’un o més ganglis hemorroïdals).

Relació de sexes: els homes són més afectats que les dones.

Pic de freqüència: la màxima incidència de venosa anal trombosi està en plena edat adulta.

Curs i pronòstic: sense tractar o amb conservador teràpia (sense cirurgia), la trombosi anal es resol al llarg de dies a setmanes. Ulceració del pell la cobertura de la trombosi també es pot produir com a conseqüència de la pressió necrosi (mort del teixit a causa de la pressió permanent), amb la conseqüència de la sortida espontània del trombe (coàgul; sang coàgul). Això sol conduir a una reducció sobtada de dolor. La durada de la malaltia és d'aproximadament una a dues setmanes. La trombosi venosa anal sovint és recurrent (recurrent).