Vendes de l'articulació del turmell | Inestabilitat de les articulacions del turmell

Vendes de les articulacions del turmell

Els embenats se substitueixen sovint per cintes. Especialment a la nit, quan l’articulació no està fixada conscientment i es poden produir moviments no desitjats fàcilment, s’utilitzen benes lleugeres i suaus per assegurar suaument l’articulació. En cas contrari, s'aplica el mateix que per a les fèrules i embenats de cintes: un ús adequat i conscient de benes pot ser molt útil. No obstant això, s’ha de procurar que l’ús de benes no comporti una restricció excessiva de la funció articular i l’estabilitat.