Comportament favorable a l’esquena

El terme "comportament amigable amb l'esquena" fa referència al comportament de la vida quotidiana i als exercicis per prevenir problemes d'esquena i alleujar les queixes existents. Les persones que estiguin molt de peu i durant molt de temps a la vida quotidiana o realitzin moviments monòtons unilaterals haurien de prestar atenció a una postura amigable amb l’esquena. Les persones que s’asseuen durant llargs períodes de temps a la feina també haurien d’adoptar una postura correcta i garantir un moviment suficient.

A continuació trobareu una llista d’aquests elements.

  • Assegut correctament
  • Millora de la postura a l’escriptori
  • Exercicis al lloc de treball

Molts pateixen d’esquena constant dolor, independentment de la situació de la vida. Tot i això, no cal que sigui així.

L’esquena es pot alleujar mitjançant determinats exercicis i regles de conducta. A continuació trobareu una llista d'articles amb consells i exercicis útils per a una esquena sana.

  • Gimnàstica de la columna vertebral
  • Deficiència postural
  • Tornada a l’escola
  • Escola de postures
  • Aixecament i transport a l'esquena
  • Mal d'esquena: no amb l'esquena forta