Tendència a l’hemorràgia: proves diagnòstiques

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic, diagnòstic de laboratori, i obligatori diagnòstic de dispositius mèdics - per sagnat simptomàtic.

  • Sonografia (ecografia) de la regió corporal afectada
  • Radiografia de la regió corporal afectada
  • Tomografia assistida per ordinador (TC) de la regió corporal afectada.