Tendència a l’hemorràgia: examen

Un examen clínic complet és la base per seleccionar altres passos diagnòstics:

  • Exploració física general: incloent pressió arterial, pols, pes corporal, alçada; a més:
    • Inspecció (visualització) de pell, membranes mucoses i esclera (part blanca de l’ull) [sagnat de la pell i de la mucosa; hematoma/ contusions].
    • Palpació (palpació) de l’abdomen, etc. [hepatomegàlia (ampliació del fetge); esplenomegàlia (ampliació de la melsa): trombocitopènia (disminució del nombre de plaquetes (coàguls de sang)) com a resultat de l’hipersplenisme (ampliació de la melsa)]
  • Detecció del càncer

Els claudàtors [] indiquen possibles troballes físiques patològiques (patològiques).