Inflamació de medul·la òssia (osteomielitis): teràpia quirúrgica

Les següents mesures curatives (curatives) poden ser necessàries per a l'osteomielitis:

  • Cirurgia de desbridament: resecció del fístula tractes, eliminació de tots els teixits i ossos necròtics infectats (sequestrectomia); drenatge, ferida oberta tractament si cal.
  • Resecció radical (eliminació total o parcial de la secció de teixit mitjançant cirurgia) de la regió afectada fins a amputació.
  • Explantació (eliminació d’un implant) d’artificial articulacions.
  • Antibioteràpia additiva

En posttraumàtica / postinfecciosa osteomielitis, la rehabilitació quirúrgica és crucial per a l'èxit terapèutic. En centres especialitzats, es pot calmar la infecció en aproximadament el 70-95% dels casos. Les següents mesures pal·liatives * poden ser necessàries per a l'osteomielitis:

  • Trefinació medul·lar (escariament del medul · la òssia cavitat).
  • Seqüestrectomia local (eliminació de seqüestres, és a dir, eliminació de fragments ossis avitals).
  • Revisions de teixits tous
  • Drenatge permanent (succió a llarg termini de la secreció, sang or pus).
  • Antibioteràpia additiva

* Accions que no pretenen curar la malaltia existent, sinó reduir-ne les conseqüències.