Pèptid C: què significa el valor de laboratori

Què és el pèptid C?

El pèptid C es produeix al pàncrees durant la formació de la insulina: les anomenades cèl·lules beta produeixen el precursor inactiu proinsulina. Per activar-lo, es divideix en insulina, l'hormona que redueix el sucre en sang i el pèptid C. El terme significa Connecting Peptide, perquè enllaça els components bàsics de la proinsulina.

A diferència de la insulina, el pèptid C es descompon molt més lentament, el que el converteix en una mesura ideal de la funció pancreàtica i la producció d'insulina.

Quan es determina el pèptid C?

Al laboratori, el nivell de pèptid C es determina principalment per avaluar el rendiment de les cèl·lules beta pancreàtiques. Si les cèl·lules beta són capaces de produir insulina, també es pot detectar el pèptid C. Una avaluació del rendiment pancreàtic també és important per a la planificació de la teràpia en la diabetis, és a dir, per decidir si un diabètic necessita injectar-se insulina o no.

Molt poques vegades, la hipoglucèmia es pot diagnosticar com a hipoglucèmia factitia. Aquesta és una malaltia mental en la qual els pacients redueixen deliberadament els seus nivells de glucosa en sang amb insulina. D'aquesta manera, els afectats solen voler obtenir més atenció i atenció per part de metges, hospitals o familiars. En aquest cas particular, els nivells de pèptid C són normals, mentre que la insulina és massa alta i la glucosa en sang és massa baixa. Si el pacient utilitza sulfonilurees per reduir la glucosa en sang, el pèptid C i la insulina s'eleven.

Pèptid C: valors normals

Per regla general, el valor de laboratori es mesura en estat de dejuni. S'apliquen els valors normals següents:

Condicions

Pèptid C: Norma

Dejuni de 12 hores

0.7 – 2.0 µg/l

dejuni prolongat

< 0.7 µg/l

Valors màxims sota estimulació de glucosa o glucagó

2.7 – 5.7 µg/l

Es realitza una estimulació amb glucosa o glucagó per avaluar si un pacient diabètic necessita injectar insulina. Això es fa donant al pacient glucosa o glucagó abans de mesurar el nivell de pèptid C.

Quan és baix el pèptid C?

El pèptid C és naturalment baix quan el pàncrees no ha de produir insulina, és a dir, el nivell de glucosa en sang és baix i el pacient no ha menjat res.

Altres possibles causes d'una disminució del pèptid C són la malaltia d'Addison i l'administració de determinats fàrmacs (alfa-simpatomimètics).

Quan s'eleva el pèptid C?

Quan es consumeixen aliments rics en carbohidrats o sucres, el pàncrees segrega insulina i alhora pèptid C per estimular les cèl·lules del cos perquè absorbeixin el sucre en sang. Aleshores, el valor de laboratori augmenta de manera natural.

En les primeres etapes de la diabetis mellitus tipus 2, el pèptid C també està elevat. Això es deu al fet que en els individus afectats, les cèl·lules del cos són cada cop més resistents a la insulina, és a dir, responen poc o gens al seu senyal per absorbir la glucosa en sang. En resposta, les cèl·lules beta produeixen cada cop més insulina i pèptid C fins que finalment s'esgoten i s'atura la producció.

Amb molta menys freqüència, els insulinomes són la causa d'un augment del pèptid C. Altres possibles causes són la debilitat renal (insuficiència renal), la síndrome metabòlica i el tractament amb corticoides.

Què fer si el pèptid C està elevat o disminuït?

El tractament depèn de la causa dels valors de laboratori alterats. El vostre metge discutirà amb vostè els resultats de la mesura i també la teràpia posterior.

Si un insulinoma està causant nivells elevats de pèptid C, s'extirpa quirúrgicament si és possible.