Cardiologia

Les malalties cardiològiques més importants inclouen

  • infart de miocardi
  • Defectes de la vàlvula cardíaca
  • Arítmia cardíaca
  • Insuficiència cardíaca (insuficiència cardíaca)
  • Malalties de les artèries coronàries (malalties coronàries)
  • Inflamació del múscul cardíac (miocarditis)

Els cardiòlegs utilitzen diversos mètodes d'examen per detectar aquestes malalties cardiològiques. Aquests inclouen la mesura de l'activitat elèctrica del cor (electrocardiografia, ECG), exàmens de catèter cardíac, ecografia cardíaca (ecocardiografia) i tomografia computeritzada del cor (TC cardíaca).

Les mesures terapèutiques en el departament de cardiologia d'un hospital inclouen, per exemple

  • Atenció mèdica intensiva bàsica
  • Inserció de marcapassos
  • Tractament de les artèries coronàries estretes amb stents, PTCA
  • Tractament de les arítmies cardíaques amb medicació o intervencions quirúrgiques

Les intervencions quirúrgiques al cor també entren dins del camp de la cirurgia cardíaca.

A Alemanya, els nens amb malalties del cor són tractats en departaments especials de cardiologia pediàtrica.