Colina: situació de subministrament

En el seu estudi, Vennemann et al van registrar la ingesta mitjana de colina dels europeus. Això és entre 244-373 mg / dia en adults joves (10-18 anys), 291-468 mg / dia en adults del rang (18-65 anys) i 284-450 mg / dia en persones grans. A partir dels resultats de 12 estudis europeus, van elaborar una visió general de la ingesta total de colina en dones i homes dels diferents països d’Europa. Per a Alemanya, van trobar un valor mitjà d’ingesta de 302 mg / dia en homes joves (10-18 anys) i 295 mg en dones joves (10-18 anys). No es disposa d’un valor per a adults i persones grans a Alemanya. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va tenir en compte els resultats de Vennemann i dels seus col·legues per determinar la ingesta diària adequada de colina. Això equival a 400 mg per a homes i per a dones.