Dolor crònic: prova de laboratori

Diagnòstic de laboratori depèn de l 'extensió i la localització de dolor o la malaltia subjacent.

Paràmetres de laboratori de segon ordre: en funció dels resultats de la història, examen físic - per a una aclariment diagnòstic diferencial.

 • Petit recompte de sang
 • Recompte sanguini diferencial
 • CRP (proteïna C-reactiva)
 • Anticossos Borrelia (IgG, líquid cefaloraquidi / sèrum)
 • Anticossos Yersinia (IgA, IgG, IgM)
 • Calci (per exemple, per hipercalcèmia (calci excés)).
 • Auto-Ak (IgG) contra antígens nuclears de les cèl·lules (sinònims: ANA, ANF, factors antinuclears).
 • Auto-Ak contra el múscul llis (sinònims: SMA, ASMA, actina).
 • Creatinina quinasa (CK)
 • CCP-Ak (pèptid citrullinat cíclic).
 • Factor reumatoide (RF)
 • Pell biòpsia (mostreig de teixits a partir del pell) - per al diagnòstic de neuropatia dolor i neuropaties de fibra petita (forma especial de sensibles polineuropaties en què es veuen afectades principalment les "fibres C" primes no envoltades de "beines medul·lars), si els mètodes electrofisiològics convencionals no mostren anomalies i / o se sospita una neuropatia de fibra petita.