Cobalamina (vitamina B12): situació de subministrament

A l'Enquesta Nacional de Nutrició II (NVS II, 2008), es va investigar el comportament dietètic de la població a Alemanya i es va demostrar com això afecta la ingesta diària mitjana de nutrients amb macro i micronutrients (substàncies vitals).

Les recomanacions d’ingesta (valors de referència DA-CH) de la German Nutrition Society (DGE) s’utilitzen com a base per avaluar l’aportació de nutrients. Una comparació de la ingesta de nutrients determinada al NVS II amb les recomanacions de la DGE mostra per a quins micronutrients (substàncies vitals) hi ha una insuficiència de subministrament freqüent a Alemanya.

Pel que fa a la situació de subministrament, es pot afirmar:

  • Un total del 21% dels homes i el 50% de les dones de 35 a 50 anys no arriba a la ingesta diària recomanada vitamina B12.
  • Als homes amb pitjor subministrament (de 35 a 50 anys) els falta 1.4 µg de vitamina B12. Això correspon a un dèficit diari del 35% de la ingesta recomanada.
  • A les dones amb pitjor subministrament (de 35 a 50 anys) els falta 2.2 µg de vitamina B12. Això correspon a un dèficit diari del 55% de la ingesta recomanada.
  • Les dones embarassades tenen un excés diari de 0.5 µg de vitamina B12 en comparació amb les dones no embarassades. En conseqüència, les dones embarassades amb pitjor subministrament tenen un dèficit de 2.8 µg de vitamina B12 al dia.
  • Les dones que donen lactància tenen un excés diari d’excés de 1.5 µg de vitamina B12 en comparació amb les dones que no donen lactància. En conseqüència, les dones amb lactància pitjor subministrades tenen un dèficit de 3.8 µg de vitamina B12 al dia.

Atès que les recomanacions d’ingesta de la DGE es basen en les necessitats de persones sanes i de pes normal, pot haver-hi una necessitat addicional individual (per exemple, dieta deguda, consum d’estimulants, medicaments a llarg termini, etc.) per sobre de les recomanacions d’ingesta de la DGE.