Dolor al còccix relacionat amb contraccions | Exercicis per al dolor del còccix durant l’embaràs

Dolor al còccix relacionat amb contraccions

Contraccions es pot produir ja a la vintena setmana de embaràs, coneguts com a dolors de part. Aquests contraccions també es poden manifestar com a esquena dolor, Mal de panxa or còccix dolor, però no s’han de produir més de 3 vegades per hora abans de la data de naixement i no a intervals regulars, en cas contrari s’hauria de consultar un metge. Les molèsties al naixement, al principi les anomenades molèsties d’obertura, s’expressen a intervals regulars, que són més llargs al principi i després es fan cada vegada més petites. Aquests obertura contraccions també fer mal més a la zona del còccix al principi i posteriorment es mouen a l’abdomen i possiblement a les cames. Es pot aconseguir alleujament, per exemple, mitjançant a massatge amb una bola d’eriçó o aplicant calor a la part posterior.

Prohibició d’ocupació

La Llei de protecció de la maternitat conté no només normes sobre el disseny del lloc de treball i la prohibició d’acomiadament, sinó també prohibicions laborals. Actualment s’aplica només a les dones que treballen o treballen des de casa, no a les dones estudiants, alumnes o autònoms. Els governs federals i estatals també descriuen per separat les regulacions per a les dones funcionàries.

D'una banda, hi ha una prohibició individual d'ocupació que depèn de si la vida o health de la mare o del fill està en risc en el cas individual. En casos individuals, pot ser, per exemple, un problema psicològic, una tendència al vòmit o un anterior avortament involuntari. La prohibició individual d’ocupació s’ha d’emetre mitjançant un certificat mèdic que descrigui el problema respectiu.

A més, hi ha una prohibició laboral relacionada amb la feina que fa referència a les condicions del lloc de treball. L’empresari ha de fer una avaluació competent, per exemple també en col·laboració amb un metge de l’empresa, per avaluar el risc per a la dona embarassada i el nen. La dona embarassada pot ser traslladada o alliberada del treball, per exemple.

Si el metge assistent té la impressió que les circumstàncies del lloc de treball no s’han examinat prou amb atenció, també pot dictar una prohibició temporal d’ocupació fins que no s’aclareixin les circumstàncies. Hi ha una prohibició general d’ocupació en les darreres 6 setmanes abans del part, tret que la dona embarassada ho accepti voluntàriament. Entre les activitats que no es pot realitzar una mare embarassada hi ha, per exemple, aixecament de càrregues pesades (més de 5 o 10 kg), activitats de peu durant més de 4 hores, activitats amb un major risc d'accidents i treballs a trossos.