Coenzim Q10: avaluació de la seguretat

Els investigadors van publicar un nivell de consum (Observed Safe Level, OSL) per a coenzim Q10 (ubiquinona), que es considera segura. A més, es va publicar una ingesta diària acceptable (IDA).

Els científics van identificar una OSL de 1,200 mg d'ubiquinona per persona diàriament, a més, van publicar una IDA de 12 mg / kg diàriament.

L'ADI es va determinar mitjançant un nivell d'efecte advers no observat (NOAEL), amb el núm efectes adversos observat a partir de coenzim Q10 ingesta, tenint en compte un factor de seguretat de 100.