Trastorns de la visió del color: història clínica

L'anamnesi (historial mèdic) representa un component important en el diagnòstic de trastorns de la visió del color.

Història familiar

 • Hi ha trastorns oculars a la vostra família que siguin freqüents?
 • Hi ha malalties hereditàries a la vostra família?

Història social

 • Quina és la teva professió?
 • Està exposat a substàncies de treball nocives a la seva professió?

actual historial mèdic/ història clínica sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

 • Quins símptomes heu notat?
 • Quines són les manifestacions de la deficiència de visió del color?
 • La pertorbació es va produir de sobte?
 • Quant de temps ha estat present el trastorn de la visió del color?

Anamnesi vegetativa incl. anamnesi nutricional

Anamnesi pròpia incl. anamnesi de medicaments

 • Afeccions preexistents (malalties oculars, malalties neurològiques).
 • Cirurgies (cirurgies oculars, centrals sistema nerviós cirurgies).
 • Radioteràpia
 • Les al·lèrgies