Trastorns de la visió del color: o alguna cosa més? Diagnòstic diferencial

Ulls i apèndixs oculars (H00-H59).

  • Acromatòpsia o acondroplàsia: color total ceguesa, és a dir, que no es poden percebre colors, només contrastos (clar-fosc).
  • Deuteranomalie (debilitat verda).
  • Deuteranopia (ceguesa verda)
  • Trastorns de la visió del color adquirits
  • Completa daltonisme
  • Protanomalia (deficiència de vermell)
  • Protanopia (ceguesa vermella
  • Tritanomalia (debilitat blau-groc)
  • Tritanopia (ceguesa blava)