Condició

Sinònims

Habilitats condicionals alemany: condició

introducció

El terme condició sovint s’utilitza incorrectament a la vida quotidiana com a sinònim de resistència. Tanmateix, això només és un subcamp de condició. A partir de la traducció llatina, la condició s'entén com a "condició".

Aplicat a l’esport com a capacitat per realitzar èxits atlètics. A més del resistència ja esmentat, la força, la velocitat i la mobilitat també es consideren habilitats condicionals. Per tant, cada atleta ha d’adaptar el grau de característiques condicionals individuals a les seves necessitats esportives.

A marató sens dubte, el corredor tindrà un potencial de força inferior al d’un atleta de punteria o de força i viceversa. Per tant, la declaració que a marató el corredor té un estat millor que un atleta de força simplement s’equivoca. A més, hi ha una superposició de les capacitats condicionals respectives.

Això pot ser, per exemple, la força de la velocitat, etc. Podeu trobar informació detallada al paràgraf inferior. Els esports individuals tenen requisits condicionats diferents, de manera que els esportistes i els entrenadors han de tenir en compte quina capacitat condicional s’ha d’entrenar en la formació. A continuació trobareu una llista dels requisits més variats en esports de jocs.

  • A la visió general dels esports de potència
  • A la visió general de la musculatura

Quina és la condició

La condició no només inclou resistència, com afirmen moltes persones, però és un terme general i consta de diversos factors: força, resistència, velocitat i mobilitat. A més, condició també és un terme subordinat per al terme genèric rendiment físic. La distribució de les habilitats individuals és molt individual i cada persona té punts forts diferents i capacitats condicionals diferents.

La condició és un factor del rendiment atlètic que es determina per la composició de les característiques motores esmentades. Una bona condició s’equipara a un alt nivell de desenvolupament uniforme i pronunciat de les propietats motores, força, velocitat, resistència i mobilitat. Segons el tipus d’esport, el nivell de desenvolupament de les propietats condicionals varia.

Això es deu al fet que cada esport té un perfil de requisits diferent per al qual els atletes s’han d’ajustar i preparar. Les habilitats condicionals també es poden dividir en altres subgrups, cosa que us permet estructurar el vostre pla de formació encara amb més precisió. La capacitat de força es divideix en força màxima, força explosiva, resistència i força reactiva.

Les habilitats de velocitat són la velocitat de reacció, la velocitat d'acceleració i la velocitat de moviment. La resistència a curt termini, la resistència a mig termini i la resistència a llarg termini pertanyen a les capacitats de resistència. La mobilitat es pot dividir en mobilitat articular i estirament capacitat. Després d'aquesta divisió, podeu adaptar i dissenyar el vostre pla de formació específicament al perfil de requisits del vostre propi esport.