MPOC: símptomes, etapes, teràpia

Breu visió general

 • Símptomes: dificultat per respirar, tos, esput
 • Etapes: els metges distingeixen quatre graus de gravetat (or 1-4) amb l'augment de la càrrega dels símptomes fins a la falta d'alè permanent en repòs.
 • Causes i factors de risc: Principalment el tabaquisme (tos crònica del fumador), també la contaminació de l'aire i certes malalties pulmonars
 • Diagnòstic: prova de funció pulmonar, anàlisi de gasos en sang, examen de raigs X del pit (radiografia de tòrax), valors de sang
 • Tractament: deixar de fumar, medicaments broncodilatadors i antiinflamatoris, exercici, teràpia respiratòria i física, oxigenoteràpia a llarg termini, cirurgia (inclòs el trasplantament de pulmó)
 • Curs i pronòstic: depèn de si es pot frenar la progressió de la malaltia pulmonar. El més important és deixar de fumar.
 • Prevenció: la mesura més important és abstenir-se de nicotina.

Què és la MPOC?

La MPOC sovint es banalitza com a "pulmó del fumador" o "tos del fumador". No obstant això, la MPOC és una malaltia pulmonar greu que, un cop iniciada, avança i sovint condueix a la mort prematura.

La MPOC està molt estesa, amb estimacions que suggereixen que gairebé el dotze per cent de totes les persones a tot el món pateixen la malaltia. Això fa que la MPOC no només sigui la malaltia respiratòria crònica més freqüent, sinó una de les malalties més comunes de totes.

La MPOC afecta principalment a persones majors de 40 anys. No obstant això, els experts creuen que els més joves també es veuran cada cop més afectats en el futur, ja que molts joves comencen a fumar a una edat molt primerenca, el factor de risc més important de la MPOC.

La MPOC és causada per la inhalació de fum de tabac en un 90 per cent dels casos.

MPOC: definició i termes importants

Què és exactament la MPOC? L'abreviatura significa el terme anglès "malaltia pulmonar obstructiva crònica". En alemany, significa "malaltia pulmonar obstructiva crònica". Obstructiva significa que les vies respiratòries s'estrenyen com a conseqüència de la malaltia. Aquesta condició no es pot revertir completament fins i tot amb medicaments. Per tant, la MPOC continua per tota la vida i encara no es pot curar.

La malaltia pulmonar MPOC sol ser una combinació de bronquitis obstructiva crònica (COB) i emfisema. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la bronquitis crònica, és a dir, una inflamació permanent dels bronquis, està present si la tos i l'esput persisteixen almenys tres mesos en cadascun dels dos anys consecutius. En aproximadament un de cada cinc pacients, també es produeix un estrenyiment crònic de les vies respiratòries. Aleshores, els metges parlen de bronquitis obstructiva crònica.

El terme exacerbació també s'utilitza amb freqüència en relació amb la MPOC. Significa un empitjorament sobtat i episòdic de la MPOC. Els símptomes com la tos crònica, la falta d'alè i l'esput similar al moc augmenten de manera aguda. Les exacerbacions són un esdeveniment estressant i amenaçador per a molts malalts. L'exacerbació de la MPOC és un signe que la funció pulmonar s'està deteriorant ràpidament. Si l'exacerbació s'associa a una infecció, els metges també s'hi refereixen com a MPOC infectada.

La MPOC en si no és contagiosa, a diferència de les infeccions respiratòries que promouen la MPOC o que provoquen una exacerbació. La MPOC tampoc és hereditària. Tanmateix, algunes persones tenen un major risc de desenvolupar MPOC a causa d'una altra malaltia pulmonar hereditària, la deficiència d'alfa-1 antitripsina.

Quins són els símptomes de la MPOC?

Els principals símptomes típics de MPOC inclouen:

 • Falta d'alè, inicialment només amb l'esforç, més tard també en repòs.
 • Tos, que empitjora i és més persistent amb el temps.
 • Esput que es torna més viscós i cada cop més difícil de tossir.

Les persones amb malaltia avançada també pateixen amb freqüència fatiga crònica, pèrdua de pes i inapetència. Els problemes de salut mental, especialment la depressió i l'ansietat, també són més freqüents.

Símptomes de MPOC: tampó rosa i inflador blau

Segons l'aspecte extern dels malalts de MPOC, en principi es poden distingir dos tipus: el "puffer rosa" i el "inflador blau". Tanmateix, es tracta de dos extrems clínics; en realitat, es produeixen formes predominantment mixtes:

Tipus

Canals

Buffer rosa

En el "wheezer rosa", l'emfisema és la condició principal. Els pulmons sobreinflats condueixen a una falta d'alè constant, que sobrecarrega els músculs de suport respiratori. Per tant, la persona afectada gasta una quantitat extremadament gran d'energia respirant. Per tant, el típic "tampó rosa" té un pes inferior. De tant en tant, es produeix una tos irritable. Els nivells d'oxigen a la sang no disminueixen perquè s'exhala suficient diòxid de carboni. La causa més freqüent de mort és la insuficiència respiratòria.

Blater blau

Símptomes de MPOC d'una exacerbació

Durant el curs de la MPOC, moltes persones experimenten un empitjorament agut recurrent dels símptomes de la MPOC (exacerbació). Les exacerbacions es poden dividir en tres nivells de gravetat: lleu, moderat i greu. En aquests casos, els símptomes de la MPOC van més enllà del nivell normal de fluctuació diürna i solen durar més de 24 hores.

Els signes d'empitjorament dels símptomes de la MPOC són:

 • Augment de la falta d'alè
 • @ Augment de la tos
 • Augment de l'esput
 • Canvi de color de l'esput (l'esput groc-verd és un signe d'una infecció bacteriana)
 • Malestar general amb cansament i possiblement febre
 • Opressió al pit

Els signes d'una exacerbació severa són:

 • Falta d'alè en repòs
 • Disminució de la saturació d'oxigen als pulmons (cianosi central)
 • Ús de músculs respiratoris auxiliars
 • Retenció d'aigua a les cames (edema)
 • Ennuvolament de la consciència fins al coma

Els símptomes de la MPOC augmenten a la tardor i l'hivern. Qualsevol exacerbació aguda suposa una amenaça potencial per a la vida de la persona afectada, ja que hi ha un risc d'insuficiència pulmonar en un curt període de temps amb l'augment de la deficiència d'oxigen i l'esgotament dels músculs respiratoris. Per a les persones que pateixen un empitjorament agut dels símptomes de la MPOC, s'aconsella, per tant, que siguin examinats per un metge amb urgència: necessiten un tractament més intensiu.

Tanmateix, si el vostre estat empitjora (augment de la tos, l'esput i/o la falta d'alè), el millor és consultar immediatament al vostre metge. D'aquesta manera, el deteriorament i les complicacions es poden detectar i tractar a temps.

Símptomes de MPOC a causa de complicacions i malalties concomitants

A mesura que la malaltia avança, la malaltia pulmonar sovint afecta altres òrgans i provoca diverses complicacions i malalties concomitants. Aquests al seu torn es noten a través de símptomes addicionals:

Infeccions i dificultat per respirar: la MPOC de llarga durada normalment provoca infeccions bronquials i pneumònia recurrents amb freqüència. La disminució de la funció pulmonar també provoca una falta d'alè constant.

Cor pulmonale: en les etapes últimes de la MPOC, sovint es produeix el cor pulmonale: el costat dret del cor s'engrandeix i perd la seva força funcional: es desenvolupa una insuficiència cardíaca del costat dret. Les conseqüències d'això inclouen la retenció d'aigua a les cames (edema) i a l'abdomen (ascites), així com les venes del coll congestionades. La retenció d'aigua es nota més en la inflor i l'engrossiment de l'abdomen i les cames. En algunes circumstàncies, també hi ha un augment sobtat de pes.

Les complicacions greus i que amenacen la vida del cor pulmonale inclouen insuficiència cardíaca i insuficiència muscular respiratòria.

Dits de baqueta i ungles de vidre de rellotge: els anomenats dits de baqueta amb ungles de vidre de rellotge de vegades es produeixen a les mans en la MPOC. Es tracta d'enllaços d'extrem de dits arrodonits amb ungles corbes. Són el resultat d'un subministrament reduït d'oxigen.

Tòrax de barril: el tòrax de barril és un dels símptomes típics d'emfisema pulmonar. En aquest cas, el pit té la forma d'un barril i les costelles davanteres corren gairebé horitzontalment.

En moltes persones, la MPOC avançada afecta la musculatura, l'esquelet i el metabolisme. Això condueix a més símptomes com ara pèrdua de múscul, pèrdua de pes o anèmia. El dolor, especialment el mal d'esquena a causa de l'excés de treball dels músculs respiratoris, també es troba entre els possibles símptomes de la MPOC.

Quines són les etapes de la MPOC?

Abans del 2011, només la limitació de la funció pulmonar i els símptomes eren determinants per a les anomenades etapes de MPOC GOLD. A finals de 2011, la GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) va presentar una nova classificació de la MPOC. A més, es va considerar la freqüència d'empitjorament sobtat de la MPOC (taxa d'exacerbació) i el resultat dels qüestionaris dels pacients en l'estadi.

Etapes de MPOC: classificació fins al 2011

Hi ha un total de quatre etapes de MPOC. Fins al 2011, la classificació es basava en la funció pulmonar, que es mesura amb l'espiròmetre. Es determina la capacitat d'un segon (FEV1). Aquest és el volum pulmonar màxim possible que la persona afectada exhala en un segon.

Gravetat

Símptomes

Capacitat d'un segon (FEV1)

MPOC 0

Símptomes crònics:

poc visible

MPOC 1

Amb o sense símptomes crònics:

discret (no per sota del 80 per cent

MPOC 2

Amb o sense símptomes crònics:

restringit

MPOC 3

Amb o sense símptomes crònics:

restringit

MPOC 4

subministrament crònic d'oxigen insuficient

severament restringit

MPOC 1

Quan la capacitat d'un segon és inferior al 80 per cent de la normal, els metges l'anomenen MPOC lleu, és a dir, MPOC grau I. Els símptomes típics solen ser una tos crònica amb augment de la producció de moc. De vegades, però, no hi ha cap símptoma. Per regla general, no hi ha dificultat per respirar. Sovint, els afectats ni tan sols saben que tenen MPOC.

MPOC 2

MPOC 3

Aquesta etapa de la MPOC ja és una MPOC severa: molts alvèols ja no són funcionals. La capacitat d'un segon està entre el 30 i el 50 per cent del valor normal. Els símptomes de la tos i l'expectoració són més notables, i els malalts es queden sense alè fins i tot amb un esforç lleu. Tanmateix, també hi ha malalts que continuen sense tos ni expectoració.

MPOC 4

Si la capacitat d'un segon està per sota del 30 per cent del valor normal, la malaltia ja està molt avançada. La persona afectada es troba en fase final de MPOC, és a dir, MPOC grau IV. El contingut d'oxigen a la sang és molt baix, per això els pacients experimenten dificultat per respirar fins i tot en repòs. Com a signe de MPOC en fase final, és possible que ja s'hagi desenvolupat dany al cor dret (cor pulmonale).

Etapes COPD GOLD: Classificació a partir de 2011

Una classificació revisada de les etapes COPD GOLD des del 2011 es va continuar basant en la funció pulmonar, mesurada per la capacitat d'un segon. A més, però, GOLD ara tenia en compte la freqüència de les exacerbacions així com els símptomes registrats mitjançant un qüestionari (test d'avaluació de la MPOC), com ara la manca d'alè o la capacitat d'exercici reduïda. Segons les noves troballes, van sorgir quatre grups de pacients: A, B, C i D.