DemTect: com funciona la prova de demència

DemTect: tasques de prova

El DemTect (Detecció de demència) ajuda a determinar les deficiències mentals d'un pacient. També es pot utilitzar per descriure el curs del deteriorament mental. Com altres proves (MMST, prova del rellotge, etc.), s'utilitza en el diagnòstic de la demència.

El DemTect consta de cinc parts, que s'utilitzen per provar diferents capacitats cognitives.

Subtest DemTect: llista de paraules

En el primer subtest, es prova el creixement de l'aprenentatge de la memòria episòdica: es llegeix al pacient una llista de paraules amb deu termes (plat, gos, llum, etc.). Es demana al pacient que repeteixi totes les paraules que va poder recordar; el seu ordre no importa. Tot es repeteix una vegada (amb la mateixa llista de paraules).

Es suma el nombre de paraules repetides correctament en ambdues rondes (màxim 20 punts).

Subtest DemTect: conversió de números

A continuació, se li demana que converteixi dues paraules numèriques (com ara "sis-cents vuitanta-un") als nombres corresponents.

En aquesta subprova es poden puntuar un màxim de quatre punts.

Subtest DemTect: tasca de supermercat

En la tercera subprova, es demana al pacient que digui tantes coses com sigui possible que es poden comprar en un supermercat. Aquest subtest prova la fluïdesa de les paraules semàntiques. L'examinador compta els termes esmentats i els anota com a puntuació (màxim 30).

Subtest DemTect: seqüència numèrica al revés

A la quarta tasca, es llegeixen en veu alta seqüències numèriques de dos, tres, quatre, cinc i sis xifres una darrere l'altra i es demana al pacient que les repeteixi al revés. Es compta la seqüència més llarga de números repetits correctament al revés (màxim sis punts). Aquesta tasca s'utilitza per provar la memòria de treball.

Subtest DemTect: Repetició de la llista de paraules

DemTect: Avaluació

Al final, tots els resultats parcials de les cinc subproves reben un valor de punts corresponent segons una taula de conversió. Aquests cinc valors de punts s'afegeixen al resultat total (màxim: 18). Dóna una indicació del rendiment cognitiu del pacient:

  • 13 – 18 punts: rendiment cognitiu adequat a l'edat
  • 9 – 12 punts: deteriorament cognitiu lleu
  • 0 – 8 punts: Sospita de demència

Si se sospita de demència, es fan proves addicionals.

Precaució: el DemTect no és adequat per aclarir la sospita de demència en pacients menors de 40 anys.

DemTect: Combinació amb MMST

El DemTect també es pot combinar amb el MMST (Mini Mental Status Test), una altra prova important en el diagnòstic de demència. Aquesta combinació és molt útil, ja que el DemTect pot detectar un deteriorament cognitiu lleu millor que el MMST.