Disgramatisme en nens: teràpia

Els diferents professionals tenen diferents enfocaments per tractar el disgramatisme. El concepte de tractament també depèn individualment de l'edat del nen i del tipus i grau de disgramatisme. Un logopeda sol fer que el nen faci exercicis sobre l'atenció auditiva, el ritme i l'ús de les construccions correctes de paraules i frases. Utilitza històries il·lustrades i jocs de rol.

Si el disgramatisme és concomitant a un retard del desenvolupament més extens, els logopedes treballen amb metges, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes i/o psicòlegs.

Descripció | Causes | Símptomes | Diagnòstic | Teràpia | Pronòstic