Detecció precoç de danys renals

Els ronyons són la "depuradora" del cos humà. Aquests dos òrgans regulen la aigua equilibrar i són responsables del eliminació de toxines. A més, els ronyons produeixen certs les hormones i regular sang pressió. Un signe inconfusible de ronyó la malaltia és proteïna a l’orina.

Danys renals com a conseqüència d'altres malalties

Vejiga i ronyó pèlvica inflamació, conegut com cistitis, es desenvolupa amb molta freqüència, especialment en dones. Aquí, els bacteris pujar del bufeta als ronyons a través dels urèters. La detecció precoç d’aquesta infecció és particularment important, ja que el fet de no tractar-la o la propagació de la malaltia pot provocar greus ronyó danys, fins i tot insuficiència renal.

Molts trastorns renals són secundaris a altres malalties com ara inflamació, hipertensió, diabetis mellitus, gota i malalties autoimmunitàries. Però ús constant de certs analgèsics or antibiòtics també pot danyar els ronyons.

L’examen d’orina proporciona informació

El metge ho pot comprovar funció renal amb un simple examen d’orina. Fins i tot les quantitats més petites de proteïna es poden detectar al laboratori. A més, el metge sap si hi ha un trastorn renal basat en les toxines excretades. Els productes metabòlics excretats pels ronyons es troben en concentracions més altes si la funció excretora es pertorba o falla.

L’examen preventiu Check-up 35, que els assegurats poden aprofitar gratuïtament cada dos anys a partir dels 36 anys, aclareix possibles malalties renals amb una mostra d’orina sense complicacions.