Valors hepàtics elevats: causes i importància

Valors hepàtics elevats: quina és la causa?

Els valors hepàtics del recompte hepàtic ALT, AST i GLDH s'eleven quan les cèl·lules del fetge estan danyades, per exemple per intoxicació per fongs o hepatitis viral aguda. La destrucció de les cèl·lules hepàtiques allibera els enzims i entren a la sang en concentracions augmentades. Al mateix temps, es produeix una disminució de les substàncies produïdes per les cèl·lules hepàtiques (albúmina, factors de coagulació).

  • Inflamació de les vies biliars (colangitis), càlculs biliars (colelitiasi)
  • Tumor hepàtic
  • Hepatitis
  • Cirrosi hepàtica
  • Fetge congestiu
  • Fibrosi quística (fibrosi quística)
  • Malalties congènites com la síndrome d'Alagille (malaltia hereditària rara)

La bilirubina també és no només un valor hepàtic, sinó també un paràmetre important per a la descomposició dels glòbuls vermells. Aquesta hemòlisi es produeix, per exemple, en determinades anèmies (com l'anèmia falciforme) o quan s'administren transfusions de sang incorrectes. Altres causes d'elevació de la bilirubina són:

  • Cremades
  • Mort de cèl·lules del múscul esquelètic (rabdomiòlisi), per exemple en el cas d'una crisi epilèptica o un traumatisme greu

Valors hepàtics elevats: la importància dels quocients

Si els valors del fetge són pobres, la proporció de diferents valors mesurats entre si (quotient) pot donar una indicació de la malaltia subjacent.

La relació entre AST i ALT (quotient de deritis) pot ajudar a avaluar la causa de l'hepatitis: valors inferiors a 1, per exemple, es produeixen en l'hepatitis viral aguda, valors al voltant d'1 en la cirrosi hepàtica. Els valors superiors a 1, en canvi, indiquen hepatitis crònica, i els valors superiors a 2 tendeixen a indicar danys hepàtics relacionats amb l'alcohol.