Factors ambientals amb potencial de risc per a la salut

Natural factors ambientals amb health-potencial amenaçador.

Pell l'exposició a la radiació ultraviolada continua augmentant a causa de la reducció de la capa protectora d'ozó de l'atmosfera i del turisme de llarga distància.

Els raigs còsmics provinents de gran altitud donen lloc a una exposició a la radiació similar a la dels treballadors de les centrals nuclears per a tripulacions i viatgers freqüents en vols de llarg recorregut.

Artificial factors ambientals amb health-potencial amenaçador.

Contaminació ambiental causada per fums d’escapament de vehicles i industrials, ozó, electrosmog, pesticides, herbicides, dioxines, fusta conservants (lindà, PCP, PCB, etc.), formaldehid (en mobles, revestiments, paviments, tabac fum, tèxtils), amiant, benzè (en pintures, vernissos, adhesius, fums d’escapament de vehicles), metalls pesants (tal com arsènic, lead, cadmi, de coure, níquel, platí, mercuri), Etc

La contaminació ambiental representa una amenaça particular per a ells health. Així, els contaminants formen en part en el nostre organisme, entre altres coses, grans quantitats dels anomenats radicals lliures, que poden lead a danys cel·lulars extensos.

Per més informació sobre factors ambientals i medicina ambiental, clica aquí.

Entre altres coses, els factors ambientals enumerats anteriorment poden fer que un individu tingui requisits addicionals de substàncies vitals.