Exercicis contra les tensions del coll a l'oficina 5

“Posició inicial: BWS - Mobilització” Ajudeu-vos a la vora de la taula amb els dos colzes. Podeu seure o estar doblegats. Ara fes una volta enrere.

"Posició final: BWS - Mobilització" Ara deixeu que la columna vertebral caigui de la geperut. Repetiu l’exercici 5 vegades. Continueu amb el següent exercici