Fetge gras (esteatosi hepàtica): o alguna cosa més? Diagnòstic diferencial

Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques (Q00-Q99).

  • Abetalipoproteinèmia (sinònim: hipobetalipoproteinèmia familiar homozigota, ABL / HoFHBL): trastorn genètic amb herència autosòmica recessiva; forma greu d’hipobetalipoproteinèmia familiar caracteritzada per deficiència d’apolipoproteïna B48 i B100; defecte en la formació de quilomicrons que condueix a trastorns de la digestió dels greixos en nens, provocant malabsorció (trastorn dels aliments absorció).

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90).

  • Hipobetalipoproteinèmia heterozigota familiar (FHBL) [colesterol total, colesterol LDL i apolipoproteïna B (ApoB) en FHBL per sota del percentil 5, corresponent a colesterol total d’aproximadament <150 mg / dl, colesterol LDL <70 mg / dl i ApoB < 50 mg / dl]
  • Hemocromatosi (de ferro malaltia d’emmagatzematge): malaltia genètica amb herència autosòmica recessiva amb augment de la deposició de ferro com a resultat de l’augment del ferro concentració al sang amb danys als teixits.
  • Lecitina colesterol deficiència d’aciltransferasa (dèficit de LCAT; defecte enzimàtic heretat, rar i autosòmic, del metabolisme extracel·lular del colesterol).
  • Lipodistròfia
  • Malaltia de Wilson (de coure malaltia d’emmagatzematge): malaltia hereditària autosòmica recessiva en què es produeix una o més general les mutacions interrompen de coure metabolisme a la fetge.

Malalties infeccioses i parasitàries (A00-B99).

Fetge, vesícula biliar i bilis conductes-pàncrees (pàncrees) (K70-K77; K80-K87).

  • Hepatopaties autoimmunes: malalties del fetge causades per processos autoimmunes.

Neoplàsies - malalties tumorals (C00-D48).

  • Carcinoma hepatocel·lular (fetge càncer).