Càncer de vesícula biliar: prova i diagnòstic

Paràmetres de laboratori de primer ordre: proves de laboratori obligatòries.

  • Gamma-glutamil transferasa (gamma-GT, GGT).
  • Fosfatasa alcalina (AP)
  • Marcador tumoral CA 19-9 [colangiocarcinoma (CA 19-9 està elevat en un 55-80% dels casos)]