Arteritis de cèl·lules gegants: teràpia farmacològica

Objectiu terapèutic

Evitació de complicacions

Nota: La sospita clínica d’arteritis de cèl·lules gegants és una indicació immediata per al tractament a causa del risc imminent de pèrdua visual irreversible (pèrdua de visió).

Recomanacions de teràpia

  • Teràpia antiinflamatòria esteroide (teràpia antiinflamatòria amb glucocorticoides):
  • Després de la inicial teràpia: reducció en 10 mg / setmana (fins a 30 mg); si <30 mg / d, llavors la reducció en 2.5 mg / d (fins a 10 mg); si <10 mg / d, llavors la reducció en 1 mg / mes (durada mínima de teràpia aproximadament 2 anys).
  • Alta inicialdosi es recomana la teràpia intravenosa amb metiprednisolona per a pacients ambcervellsimptomatologia ocular (relacionada amb l’ull).
  • El metotrexat - 15-25 mg / setmana; dirigir a un esteroide inferior dosi i disminuir la taxa de recaigudes (recurrència de la malaltia); en cas de contraindicacions (contraindicacions): alternativament: azatioprina (immunosupressors/les drogues que redueixen les funcions del sistema immune) - 150 mg / d; disminuir la dosi d’esteroides.
  • Teràpia additiva:

Altres notes

  • Reducció de la dosi de prednisona ha d’anar acompanyat de controls de paràmetres inflamatoris paràmetres inflamatoris (VSH i CRP). Tot i això, la resposta clínica és primordial; els paràmetres de laboratori són només per a confirmació.
  • In ús fora de l'etiqueta (prescripció d'un medicament acabat fora de l'ús aprovat per les autoritats farmacèutiques) metotrexat (MTX) s’utilitza.
  • Actualment, els productes biològics només s’utilitzen en assaigs: L’anticòs monoclonal tocilizumab, que bloqueja el receptor de la interleucina-6 (IL-6), va reduir els requisits de glucocorticoides en un assaig de fase III en pacients amb arteritis de cèl·lules gegants.Tocilizumab està aprovat per al tractament de RZA des del 2019.
  • Administració of tocilizumab o MTX redueix els requisits de glucocorticoides i el risc de recurrència (risc de recurrència de la malaltia) a llarg termini en comparació amb la monoteràpia amb glucocorticoides.