Dolor a l'artèria pulmonar | Artèria pols

Dolor a l'artèria pulmonar El dolor a la zona de l'artèria pulmonar (A. radialis) sovint no té res a veure amb l'artèria pulmonar, malgrat la seva localització. El dolor estirat sobtat i punxant a l’exterior de l’avantbraç sol indicar dolor muscular. El dolor muscular sovint es pot produir en el context de l’estrès i el plom ... Dolor a l'artèria pulmonar | Artèria pols

Estructura dels capil lars | Capil·lar

Estructura dels capil·lars L’estructura d’un capil·lar s’assembla a un tub. El diàmetre d’un capil·lar és d’uns cinc a deu micròmetres. Atès que els glòbuls vermells (eritròcits) que flueixen pels capil·lars tenen un diàmetre d’uns set micròmetres, s’han de deformar una mica quan flueixen pels petits vasos sanguinis. Això minimitza el ... Estructura dels capil lars | Capil·lar

Funcions dels capil·lars | Capil·lar

Funcions dels capil·lars La funció dels capil·lars és principalment la transferència de massa. Depenent de la ubicació de la xarxa capil·lar, s’intercanvien nutrients, oxigen i productes metabòlics finals entre el torrent sanguini i el teixit. Els nutrients es subministren al teixit, els residus s’absorbeixen i s’emporten. Depenent del requeriment d'oxigen d'un determinat ... Funcions dels capil·lars | Capil·lar

Efecte capil·lar: què és això? | Capil·lar

Efecte capil·lar: què és això? Efecte capil·lar és el terme que s’utilitza per descriure el comportament dels líquids en què s’estiren cap amunt en un tub prim contra la gravetat, per exemple. Si col·loqueu un tub de vidre prim verticalment a l’aigua, podeu observar com l’aigua del tub es mou una mica ... Efecte capil·lar: què és això? | Capil·lar

Endoteli

L’endoteli és una capa d’una sola capa de cèl·lules planes que recobreix tots els vasos i, per tant, representa una important barrera entre l’espai intravascular i extravascular (com l’espai dins i fora dels vasos sanguinis). Estructura L’endoteli forma la capa cel·lular més interior de l’intima, la capa interna de l’estructura de la paret de tres capes d’una artèria. ... Endoteli

Classificació | Endoteli

Classificació L'endoteli es pot dividir en diferents tipus bàsics. Els diferents tipus depenen de la funció de l’òrgan. L’estructura té una forta influència sobre la permeabilitat de l’endoteli (permeabilitat endotelial) per a les substàncies que es troben a la sang i als teixits. L’endoteli tancat és el més comú. Entre d'altres, especialment en els capil·lars i altres ... Classificació | Endoteli

Mal funcionaments | Endoteli

Malfuncions Diversos factors de risc com la hipertensió arterial, l’augment dels nivells de colesterol i sobretot el consum de nicotina alteren greument la funció de l’endoteli intacte. Es parla llavors d’una disfunció endotelial. Per exemple, l’estrès oxidatiu pot alterar el mecanisme de l’òxid nítric i es formen metabòlits altament tòxics que poden danyar l’endoteli. El dany endotelial és el ... Mal funcionaments | Endoteli