Apòsit a pressió a l'engonal després d'un examen de catèter cardíac | Apòsit a pressió

Apòsit a pressió a l'engonal després d'un examen amb catèter cardíac Com ja s'ha esmentat, també s'utilitza un apòsit a pressió després de l'examen amb catèter cardíac. Aquest examen serveix principalment per al diagnòstic i la teràpia de les malalties del cor i els seus vasos. Després de l'examen, el lloc de la punció s'ha de tractar amb un embenat de pressió, ja que... Apòsit a pressió a l'engonal després d'un examen de catèter cardíac | Apòsit a pressió