Deliri postoperatori

Què és un deliri postoperatori? El deliri postoperatori és un estat de confusió agut, majoritàriament temporal, i també es coneix com a síndrome de transició o psicosíndrome orgànic agut. Es produeix en un 5-15% de tots els pacients. Al mateix temps, es restringeixen diverses funcions del cervell. Hi ha canvis de consciència, de pensar, de moure’s, de dormir i de sentir. És ... Deliri postoperatori

Els símptomes | Deliri postoperatori

Els símptomes El deliri postoperatori sol desenvolupar-se durant els primers quatre dies després d'una operació / anestèsia general. Els pacients afectats solen patir desorientació, sobretot una confusió temporal i situacional. L’orientació cap al lloc i la persona és força intacta. Altres símptomes són ansietat i inquietud, els pacients sovint reaccionen irritant o fins i tot de manera agressiva envers el personal d'infermeria ... Els símptomes | Deliri postoperatori

El tractament | Deliri postoperatori

El tractament La teràpia consta de diverses mesures. Per a tots els pacients grans o generals de les unitats de cures intensives, s’han de dur a terme mesures bàsiques per mantenir l’orientació (ulleres, audiòfons). Una mobilització regular i estesa, evitar la deshidratació, així com una dieta equilibrada i el manteniment del ritme son-vigília poden evitar que ... El tractament | Deliri postoperatori