Virus de l'herpes simple

Introducció El virus de l'herpes simple (també: HSV) és un virus de l'ADN del grup dels virus de l'herpes. Es distingeix entre el virus Herpes Simplex 1 (HSV1) i el virus Herpes Simplex 2 (HSV2), tots dos pertanyents a la família de? virus. La infecció amb un virus Herpes Simplex és un dels més freqüents ... Virus de l'herpes simple