Els reticulòcits

Què són els reticulòcits? Els reticulòcits són glòbuls vermells immadurs (els anomenats eritròcits). Ja no tenen nucli cel·lular, però són capaços de dur a terme processos metabòlics, ja que alguns orgànuls cel·lulars encara són funcionals. Un d’aquests orgànuls cel·lulars és el reticle endoplasmàtic. A més, la informació genètica (ARN) s’emmagatzema als reticulòcits. ... Els reticulòcits

En quines malalties s’eleven els reticulòcits? | Els reticulòcits

En quines malalties s’eleven els reticulòcits? La malaltia clàssica associada a un augment del recompte de reticulòcits és l’anèmia. L’anèmia descriu una anèmia. Es caracteritza per una disminució del recompte de glòbuls vermells, és a dir, un nombre reduït de glòbuls vermells, o per una disminució de la concentració de pigment de la sang vermella (l’anomenada hemoglobina). El cos intenta compensar ... En quines malalties s’eleven els reticulòcits? | Els reticulòcits

Què és una crisi de reticulòcits? | Els reticulòcits

Què és una crisi de reticulòcits? Una crisi de reticulòcits descriu un fort augment de reticulòcits a la sang. Això es deu a l’augment de la formació de sang. La crisi es pot produir després d’un sagnat intens, ja que el cos intenta substituir les cèl·lules sanguínies perdudes. A més, pot ocórrer durant una teràpia de substitució amb ferro, àcid fòlic ... Què és una crisi de reticulòcits? | Els reticulòcits

Hemoglobina

Estructura L’hemoglobina és una proteïna del cos humà que té funcions importants per al transport d’oxigen a la sang. Les proteïnes del cos humà sempre estan formades per múltiples aminoàcids units entre si. Els aminoàcids són parcialment absorbits pel cos amb els aliments, en part el cos també pot convertir altres ... Hemoglobina

Hemoglobina massa baixa | Hemoglobina

Hemoglobina massa baixa Atès que tots els glòbuls vermells tenen la molècula d’hemoglobina, el valor de l’hemoglobina és un marcador significatiu de la quantitat de glòbuls vermells al torrent sanguini. Durant una anàlisi de sang, es pot determinar el valor de Hb als laboratoris mèdics i es pot estimar la quantitat de glòbuls vermells a partir de ... Hemoglobina massa baixa | Hemoglobina

Hemoglobinopatia | Hemoglobina

Hemoglobinopatia Hemoglobinopatia és el terme general per a malalties que causen canvis en l’hemoglobina. Aquests estan predisposats genèticament. Els més coneguts són l’anèmia falciforme i la talassèmia (dividida en talassèmia alfa i beta). Aquestes malalties són causades per una mutació, és a dir, per un canvi en les proteïnes (anèmia falciforme) o per una reducció de la producció de ... Hemoglobinopatia | Hemoglobina

Valors estàndard | Hemoglobina

Valors estàndard Els valors estàndard de la concentració d’hemoglobina difereixen d’un nen a un adult, però també entre homes i dones. Els rangs de referència són de 12.9-16.2 g / dl per als mascles adults, de 12-16 g / dl per a les femelles i de 19 g / dl per als nounats. En aquest rang hi ha el 96% de tots els valors de les persones sanes. No obstant això, quan els símptomes de l'anèmia es noten varia ... Valors estàndard | Hemoglobina

Hematocrit

L’hematòcrit és un valor sanguini que reflecteix exclusivament els components cel·lulars (més exactament el nombre d’eritròcits) de la sang. En general, la sang consisteix en un component líquid, el plasma sanguini i moltes cèl·lules diferents. Com s'ha esmentat anteriorment, aquestes cèl·lules es resumeixen en hematòcrit (abreviatura Hkt), per la qual cosa el valor només es refereix a ... Hematocrit

Valor hematòcrit normal | Hematòcrit

Valor normal de l'hematòcrit Normalment, un valor d'hematòcrit ha d'estar entre el 37-45% per a les dones i lleugerament superior per als homes, és a dir, entre el 42-50%. Cal tenir en compte, però, que aquests valors normals també poden variar lleugerament. Hi ha pacients completament sans, tot i que el seu valor hematòcrit no es correspon amb el rang normal. Al ... Valor hematòcrit normal | Hematòcrit

Paràmetres dels eritròcits

Significat de les abreviatures MCH = hemoglobina corpuscular mitjana MCV = volum mitjà de cèl·lules MCHC = concentració mitjana d’hemoglobina corpuscular RDW = amplada de distribució de glòbuls vermells Tots aquests paràmetres abreujats s’utilitzen per descriure el recompte de sang vermell, és a dir, els glòbuls vermells (eritròcits) amb més detall . Són particularment importants en el cas de ... Paràmetres dels eritròcits