El valor de la ferritina és massa alt

Quan s’eleva la ferritina? En general, es parla d'un augment de la ferritina si el valor de la ferritina augmenta per sobre dels límits normals per al sexe i l'edat respectius. Els límits solen ser una mica més elevats en la infància que en l'edat adulta, i els homes tenen un límit de ferritina significativament més alt que les dones. Valors límit: nadons i nadons dins dels primers ... El valor de la ferritina és massa alt

Diagnòstic | El valor de la ferritina és massa alt

Diagnòstic La primera fase del diagnòstic inclou l’anamnesi, en què el metge pot demanar símptomes típics. Freqüentment, el metge assistent ja pot fer suposicions sobre les causes de l’augment de la concentració de ferritina després de l’anamnesi. A continuació, es pren una mostra de sang perquè els valors sanguinis puguin examinar-se a ... Diagnòstic | El valor de la ferritina és massa alt

Tractament d'un valor de ferritina massa alt | El valor de la ferritina és massa alt

Tractament d'un valor de ferritina massa elevat La teràpia del valor de ferritina augmentat es realitza inicialment mitjançant els anomenats agents quelants. Es tracta de complexos químics que són especialment adequats per lligar el ferro. D’aquesta manera, el ferro elevat a la sang, que normalment s’associa amb l’augment del valor de ferritina, es pot unir. El ... Tractament d'un valor de ferritina massa alt | El valor de la ferritina és massa alt