Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA

La mesura DXA, també coneguda com absorptiometria de raigs X, és un procediment de diagnòstic utilitzat principalment per mesurar la densitat òssia. També pot determinar la composició corporal i, per tant, determinar el percentatge de greix corporal, massa magra i massa òssia de la persona examinada. La tècnica darrere del procediment es basa en raigs X. En els darrers anys, DXA ... Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA

Distribució de freqüències | Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA

Distribució de freqüències L’osteoporosi és una malaltia que ha experimentat un augment significatiu en els darrers anys. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica la malaltia com una de les deu malalties més importants del nostre temps. Els estudis suposen que uns 6.3 milions de persones a Alemanya pateixen osteoporosi. El millor mètode, que també ha estat ... Distribució de freqüències | Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA

Desavantatges | Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA

Desavantatges Tot i la baixa dosi d'exposició a la radiació necessària per a la mesura de DXA, encara hi ha un cert risc residual de danys per radiació. En una persona adulta i sana, el risc és baix i, en la majoria dels casos, els avantatges del mètode superen el risc baix per al cos. Tot i això, aquest risc significa que els nens i ... Desavantatges | Mesura de la densitat òssia mitjançant el mètode DEXA