Què s’ha d’observar en destetar Xarelto®?

Introducció Xarelto® és un nom comercial del principi actiu rivaroxaban. Es tracta d’un medicament anticoagulant, col·loquialment un anticoagulant. El metge de família que us atengui supervisarà de prop la ingesta i no hauria de deixar de prendre-la sense les seves instruccions. Tanmateix, la suspensió de Xarelto® és necessària en determinades circumstàncies. Això també només s'ha de fer el dia ... Què s’ha d’observar en destetar Xarelto®?

És necessari el pont? | Què s’ha d’observar en destetar Xarelto®?

És necessari el pont? El pont és la interrupció de la ingesta de medicaments durant un curt període de temps. Això pot ser necessari amb anticoagulants abans de les operacions. Les petites operacions, com la cirurgia dental, es poden realitzar sense pont. No obstant això, les operacions més grans s’associen a un alt risc de sagnat i, per tant, no es poden dur a terme mentre ... És necessari el pont? | Què s’ha d’observar en destetar Xarelto®?