Aponal®

Substància activa Doxepina Introducció La doxepina (nom comercial: Aponal®) és un medicament del grup dels antidepressius tricíclics. Actua al sistema nerviós central inhibint la recaptació dels neurotransmissors serotonina i noradrenalina. La doxepina té un efecte calmant i atenuant. La indicació principal (àrea d’aplicació) és la depressió. Mentre s'inicia l'efecte d'amortiment ... Aponal®

Contraindicació | Aponal®

Contraindicació En cas d’hipersensibilitat coneguda a la doxepina, no es permet cap aplicació. Altres contraindicacions són: La doxepina no s’ha d’utilitzar durant la lactància ni en nens menors de 12 anys. Ús molt prudent en malalties del cor (malaltia coronària (CHD), insuficiència cardíaca, arítmia cardíaca, síndrome QT llarga), epilèpsia, glaucoma, augment de la pròstata (pròstata ... Contraindicació | Aponal®