Agomelatina

Productes L'agomelatina està disponible comercialment en forma de comprimits recoberts de pel·lícula (Valdoxan, genèric). Es va aprovar a la UE el 2009 i a molts països el 2010. Estructura i propietats L’agomelatina (C15H17NO2, Mr = 243.30 g / mol) existeix com a pols blanca pràcticament insoluble en aigua. És un anàleg de naftalè de l'epifisari ... Agomelatina