Resistència a la insulina

En presència de resistència a la insulina, l’hormona insulina, produïda pel propi organisme, pot tenir poca o cap influència reguladora sobre les cèl·lules del cos. Especialment les cèl·lules de mostren una capacitat de resposta reduïda a la proteohormona en cas de resistència a la insulina. Musculatura Teixit gras o fetge En general, la resistència a la insulina no només afecta ... Resistència a la insulina

Lliurament d’insulina

Què és la insulina de totes maneres? La insulina és una hormona produïda pel pàncrees i alliberada a la sang. La necessiten principalment les cèl·lules hepàtiques, musculars i grasses per poder absorbir la glucosa, és a dir, el sucre, de la sang, cosa que significa que també s’encarrega de reduir el nivell de sucre en la sang. Així, serveix per ... Lliurament d’insulina

Antagonista glucagon | Lliurament d’insulina

Glucagon antagonista A diferència de la insulina, que redueix els nivells de sucre en sang, l’hormona glucagon augmenta la quantitat de sucre a la sang. És la contrapart directa de la insulina. Així doncs, el glucagó és una hormona catabòlica que es descompon i allibera sucre de dipòsits d’energia com el fetge. També activa alguns enzims que ajuden a descompondre ... Antagonista glucagon | Lliurament d’insulina