Efecte dels antiàcids

Informació general Un antiàcid (plural: antiàcids) és un medicament que es pot utilitzar en medicina per neutralitzar el medi gastrointestinal àcid. Els principis actius utilitzats com a antiàcids són principalment sals d’àcids febles o bases febles. La característica comuna de tots els antiàcids és que actuen com a amortidor del suc gàstric i poden ... Efecte dels antiàcids