Acció de l’angiotensina 2

Com a part de l’anomenat sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), l’angiotensina 2 exerceix una influència considerable en el manteniment de molts processos de l’organisme. L’angiotensina 2 és una hormona produïda pel propi cos i pertany al grup de les hormones peptídiques (proteohormones). Totes les hormones peptídiques tenen en comú que estan compostes per individus petits ... Acció de l’angiotensina 2