Acriflavina

Productes L'acriflavina està disponible comercialment en preparacions combinades en forma de solucions de principis actius i com a spray com a medicament veterinari. S’ha aprovat a molts països des del 2003. Estructura i propietats L’acriflavina és un colorant acridí i existeix en forma de pols cristal·lí de color marró vermellós. És inodor, té un sabor àcid i ... Acriflavina