Durada del mal de coll: què és normal?

Introducció El mal de coll pot ser causat per diversos factors. Per tant, la durada fins que disminueixen els símptomes també difereix. En la majoria dels casos, el mal de coll és causat per una infecció vírica o bacteriana. Tanmateix, també poden ser causades per al·lèrgies, cremades, eructes àcids o en casos rars per tumors. Mal de coll que persisteix per més ... Durada del mal de coll: què és normal?

Durada de la ingesta de medicaments | Durada del mal de coll: què és normal?

Durada de la presa de medicaments Els medicaments de lliure disposició, com ara pastilles per al mal de coll, generalment no s’han de prendre durant més de 3 dies. Si no es produeix cap millora després d’aquest període, s’ha de consultar un metge. L’ibuprofè i el paracetamol es poden prendre amb regularitat durant els primers 3 a 5 dies per al mal de coll. La cura ha de ... Durada de la ingesta de medicaments | Durada del mal de coll: què és normal?