Durada de la infecció per llevats a la boca Fong de llevat a la boca

Durada de la infecció amb llevats a la boca Com passa amb totes les malalties, la durada de la malaltia depèn de l'estat immunitari del pacient. Com més ràpid és el sistema immunitari que controla la infestació per fongs, més ràpidament s’acaba la malaltia. Un altre factor que no s’ha de subestimar és si i amb quina regularitat el ... Durada de la infecció per llevats a la boca Fong de llevat a la boca