Fonts per beure

Definició Les fontanelles són les zones del crani d’un nounat o nadó que no estan cobertes per ossos ni cartílags. Consisteixen en teixit connectiu robust i cobreixen les zones on les plaques del crani encara no han crescut juntes. En total hi ha sis fontanelles que tanquen en diferents moments. Com a regla general, però, ... Fonts per beure

Funció | Fontanelle

La funció Fontanelles té un paper important en néixer. Atès que el crani del nen es prem a través d’un canal de part estret, s’ha de poder deformar una mica. Atès que les plaques del crani no estan fusionades, sinó que estan connectades entre si mitjançant les fontanelles i les sutures del teixit connectiu, poden desplaçar-se entre elles o sobre ... Funció | Fontanelle

Fontanel és convex / inflat cap a l'exterior | Fontanelle

El fontanel és convex / inflat cap a l'exterior Atès que un fontanel, a diferència de les plaques del crani, no representa una estructura òssia, es pot fer una afirmació sobre les condicions de pressió a l'interior del cap per la seva curvatura o depressió. Una fontanel normal en un nadó assegut vertical hauria de ser plana o lleugerament enfonsada. En posició estirada, ... Fontanel és convex / inflat cap a l'exterior | Fontanelle

Base del crani

Definició La base del crani s’anomena base cranii en terminologia anatòmica i forma part del neurocrani. El crani (lat. Crani) es divideix en el viscerocrani (crani facial) i el neurocrani (crani cerebral). La base del crani es divideix en la base cranii interna, el costat cap al cervell i el ... Base del crani