Omentum major

Anatomia i funció L'omentum majus significa "xarxa gran" traduït i descriu una duplicació del peritoneu. S’uneix a la part inferior de l’estómac (gran curvatura), així com a la part horitzontal del còlon (còlon transvers) i penja en forma de davantal. Així cobreix el profund ... Omentum major

Cintes | Omentum majus

Cintes Els tumors a la cavitat abdominal i a la pelvis poden provocar metàstasi, és a dir, assentament tumoral a l’oment majus. A les cèl·lules tumorals del càncer d’ovari els agrada particularment fer metàstasi en la duplicació peritoneal rica en greixos, ja que conté molts nutrients i energia, de manera que es donen les condicions òptimes de creixement de les metàstasis. Poden ... Cintes | Omentum majus

Cordó umbilical

Definició El cordó umbilical és la connexió entre la placenta materna i l'embrió o el fetus. Representa un pont entre les dues corrents de sang i, per tant, serveix tant per subministrar oxigen i nutrients al fetus com per eliminar els residus metabòlics com el diòxid de carboni. En els humans, el cordó umbilical, que té uns 50 ... Cordó umbilical

Funció del cordó umbilical | Cordó umbilical

Funció del cordó umbilical El cordó umbilical serveix per subministrar oxigen i nutrients a l’embrió o fetus. Això és possible gràcies als vasos umbilicals incrustats al teixit. Aquests vaixells són una excepció. Normalment, les artèries transporten sang rica en oxigen i les venes transporten sang pobra en oxigen. Això és exactament el contrari amb el cordó umbilical. ... Funció del cordó umbilical | Cordó umbilical

Punció del cordó umbilical | Cordó umbilical

Punció del cordó umbilical La punció del cordó umbilical, també anomenada "coracentesi", és un mètode voluntari, indolor però invasiu de diagnòstic prenatal, és a dir, atenció prenatal especial. La vena umbilical del nadó es punxa amb una agulla llarga i prima a través de la paret abdominal de la mare. La posició de l’agulla de punció es controla constantment mitjançant una ecografia paral·lela. ... Punció del cordó umbilical | Cordó umbilical

Espai Douglas

Anatomia L'espai Douglas, anatòmicament també anomenat "Excavatio rectouterina", fa referència a una petita cavitat de la pelvis inferior de la dona. Com suggereix el terme tècnic llatí, l’espai es troba entre l’úter i el recte, l’última secció del còlon. En els homes, a causa de l'absència de l'úter, l'espai s'estén fins al ... Espai Douglas

El panic

El melic és una osca rodona, que es troba aproximadament al centre de l’abdomen. En terminologia mèdica el melic s’anomena umbilic. És un vestigi cicatricial del cordó umbilical que connecta el fetus amb la mare durant l’embaràs. Anatomia del melic El panic és el que queda del cordó umbilical ... El panic

Quins símptomes es produeixen amb malalties del melic? | El panic

Quins símptomes es produeixen amb malalties del melic? En el cas d’una fístula completa del melic (el conducte del rovell no ha retrocedit en absolut), el contingut de l’intestí es pot secretar a través del melic. En el cas d’una fístula incompleta, el conducte només està present parcialment, és a dir, hi ha inflamació, però no hi ha descàrrega d’intestí ... Quins símptomes es produeixen amb malalties del melic? | El panic