Tasques de l'intestí prim

Sinònims en sentit ampli Interstitium tenue, jejunum, ileum, duodenum Anglès: intestinal Introducció L’intestí prim s’utilitza per a la digestió. La polpa alimentària es descompon encara més perquè els nutrients i l'aigua puguin ser absorbits. Tasques de la mucosa intestinal prim La membrana mucosa de l'intestí prim (mucosa túnica) té moltes ... Tasques de l'intestí prim

Tasques de les seccions de l'intestí prim | Tasques de l'intestí prim

Tasques de les seccions de l'intestí prim La major part de la digestió dels carbohidrats té lloc al duodè i al jejun. Els enzims a la vora del pinzell descomponen els hidrats de carboni més complexos, que després s’absorbeixen com a sucres simples (monosacàrids) mitjançant transportadors cap a les cèl·lules de l’intestí prim. La digestió de greixos (lípids) i l’absorció de productes de talla lipídica ... Tasques de les seccions de l'intestí prim | Tasques de l'intestí prim

Tasques de la paret de l'intestí prim | Tasques de l'intestí prim

Tasques de la paret de l'intestí prim La capa muscular de la paret de l'intestí prim (tunica muscularis) amb la seva contracció semblant a l'ona (peristaltisme) serveix per transportar la polpa alimentària. La polpa també està ben barrejada i triturada. Les contraccions són desencadenades per cèl·lules marcapassos, les anomenades cèl·lules cajals. Aquests al seu torn estan controlats per la ... Tasques de la paret de l'intestí prim | Tasques de l'intestí prim