Vàlvula mitral

Anatomia de la vàlvula mitral La vàlvula mitral o vàlvula bicúspide és una de les quatre vàlvules del cor i es troba entre el ventricle esquerre i l’aurícula esquerra. El nom de vàlvula mitral deriva de la seva aparença. S'assembla a la mitra d'un bisbe i, per tant, va rebre el seu nom. Pertany a la vela ... Vàlvula mitral

Vàlvula pulmonar

Anatomia La vàlvula pulmonar és una de les quatre vàlvules del cor i es troba entre l’artèria pulmonar gran (truncus pulmonalis) i la cambra principal dreta. La vàlvula pulmonar és una vàlvula de butxaca i sol estar formada per 3 vàlvules de butxaca en total. Aquests inclouen: Les butxaques tenen un sagnat que s’omple de sang ... Vàlvula pulmonar

Vàlvula aòrtica

Anatomia de la vàlvula aòrtica La vàlvula aòrtica és una de les quatre vàlvules cardíaques i es troba entre l’artèria principal (aorta) i el ventricle esquerre. La vàlvula aòrtica és una vàlvula de butxaca i sol estar formada per un total de 3 vàlvules de butxaca. De vegades, però, només hi ha dues vàlvules de butxaca. Les butxaques tenen ... Vàlvula aòrtica