La crisi d'Addison

Introducció La crisi d'Addison és una temuda complicació de la insuficiència de l'escorça suprarenal. En general, és una malaltia rara però aguda caracteritzada per una manca severa de cortisol. La crisi d’Addison, o deficiència greu de cortisol, és una condició potencialment mortal que requereix tractament mèdic immediat. Causes La causa de la crisi d'Addison és la deficiència de ... La crisi d'Addison

Reconec una crisi d 'Addison pels següents símptomes La crisi d'Addison

Reconec una crisi d'Addison pels següents símptomes. La crisi d'Addison es caracteritza per diversos símptomes. Aquests inclouen, entre d'altres: També hi ha una caiguda freqüent de la pressió arterial, que pot provocar un estat de xoc. També es pot produir hipoglucèmia i deshidratació (massa poca aigua al cos) durant un Addison ... Reconec una crisi d 'Addison pels següents símptomes La crisi d'Addison